SDS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych ADO/ IOD

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy, że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie

ul. Nowowiejska 88, 58-200 Dzierżoniów

 

2. Inspektorem Ochrony Danych w ŚDS w Dzierżoniowie jest:

Aneta Sadkowska

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie

ul. Nowowiejska 88, 58-200 Dzierżoniów

tel. 74 830 39 97

e-mail: sds@sdsdzierzoniow.pl

 

3. Administartor danych osobowych zbiera dane osobowe w celu realizacji zadań na podstawie przepisów prawa i nie będą one udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących okresy niezbędne dla przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadań Administratora.

5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w ŚDS, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania i poprawiania.

6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisania prawa niezbędne.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w ŚDS w Dzierżoniowie, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

klauzula 

 

facebook