SDS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Współpraca

WSPÓŁPRACUJEMY:

OPS DZIERŻONIÓW       LOGO DDDPS     URZĄD MIASTA       CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE

 

CO TO JEST WOLONTARIAT?

Wg definicji Słownika Języka Polskiego, WOLONTARIAT to dobrowolna, bezpłatna praca społeczna, zwłaszcza związana z opieką nad nieuleczalnie chorymi lub niepełnosprawnymi ludźmi.

Wolontariat został powołany na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. Ustawa wprowadziła możliwość angażowania wolontariuszy w instytucjach publicznych, przede wszystkim w organach administracji rządowej i samorządowej. Reguluje ona zasady tworzenia Centrów Wolontariatu i zatrudniania wolontariuszy. Bardzo ważnym celem powyższej ustawy jest prawne uregulowanie świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. W dniu 29 czerwca 2003r. weszły w życie przepisy określające ogólne zasady wolontariatu.

OD KIEDY FUNKCJONUJE?

WOLONTARIAT w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie powstał w 2013 roku, gdzie skupia osoby w róznym wieku ;zarówno osoby młode jak i starsze, tych którzy przekazują swoją wiedzę, umiejętności, chcą podzielić się swoim doświadczeniem, chcą działać na rzecz innych.

OFERTA DLA WOLONTARIUSZY

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wolontariuszem może być każda osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadcj określonych w w/w ustawie.

  • Jeśli chcesz pomagać ludziom
  • Jesteś wrażliwy/a na problemy innych ludzi
  • Dysponujesz czasem wolnym
  • Lubisz pomagać innym i sprawia Ci to radość oraz daje przyjemność
  • Szukasz miejsca, gdzie sprawdzić się możesz w nowej roli
  • Jeżeli nie boisz się nowych wyzwań
  • Masz głowę pełną pomysłów i zapału do pracy

 

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W DZIERŻONIOWIE !!!!!!!

 

facebook